Killer Sudoku

Naast de bekende puzzelrage Sudoku is Killer Sudoku een andere variatie op dit spel. Ook deze uitvoering is een puzzel, maar veel complexer dan de reguliere Sudoku. Andere benamingen voor deze soort is Som-Sudoku en Samunamupure. De laatste term is de Japanse term voor ‘Sum Number Place’, de voormalige Engelse benaming voor Sudoku.

Het cijfer negen

Killer Sudoku is een puzzel, bestaande uit negen vakken die ieder weer zijn verdeeld in negen blokjes. In deze vakken staan de cijfers 1 tot en met 9 genoteerd. Alleen niet in alle vakken. Sommige vakjes beschikken wel over cijfers en andere niet. De bedoeling is dat de speler in de lege vakken het bijbehorende cijfer invult. Hierbij moet opgelet worden dat ieder cijfer in elke regel en elke kolom maar eenmalig voorkomt.

De puzzelmaker

Het spel Sudoku is gecreëerd door Howard Garns. Naast zijn werk als architect werkte hij ook als freelance puzzelmaker. Niet meteen was het spel bekend als Sudoku. In 1979 werd het nog Number Place genoemd. Pas toen de puzzel in 1984 zijn intrede deed in Japan, kreeg het de naam Sudoku. In het Nederlands kan je Sudoku vertalen naar ‘getallen blijven alleen’.

De nonet en de kooi

Bij Sudoku weten we als eerste dat er rijen en kolommen van ieder 9 vakjes zijn. Daarnaast is het vlak ook verdeeld in nonetten. Een nonet is een vierkant van 3×3 vakjes. Deze bestaat weer uit 3 rijen van 3 vakjes, en 3 kolommen van 3 vakjes. Iedere nonet heeft meerdere kooien. Hoeveel vakjes een kooi heeft, is verschillend. Deze kooien zijn kenmerkend voor Killer Sudoku.

De som in de kooi

Waar je bij de reguliere Sudoku de cijfers 1 tot en met 9 moet verdelen over de vakjes, moet je bij de Killer Sudoku nog rekening houden met de kooien. Als je binnen een kooi cijfers hebt gebruikt, dan vervallen deze cijfers in de overige kooien van de nonet. In iedere kooi staat in de hoek een getal. Dit is de som van alle cijfers in een kooi. Zo kan je een combinatie hebben van drie vakjes met het cijfer 18. In die drie vakjes moeten cijfers staan die samen 18 zijn, maar deze cijfers mogen niet voorkomen in de rest van de kooi.

Ontdek hier jouw cijfermatig inzicht en verbeter jouw Sudoku spel met deze Killer Sudoku.